Tiền Giang

Đăng bởi Tống Viết Anh Nguyên vào lúc 30/09/2020
HuyệnTên cửa hàngMô tảMap
Mỹ Tho

Phúc Nhân

Thông tin liên hệ

- Người đại diện: Lê Xuân Tính

- Địa chỉ: 46/9 Lê Thị Hồng Gấm, P.6, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang

- Hotline: 0983.002.691

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.8967746207077!2d106.3396244151335!3d10.35013839261165!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa560c0604c1d%3A0x26a183463b7031f3!2zNDYsIDkgTMOqIFRo4buLIEjhu5NuZyBH4bqlbSwgUGjGsOG7nW5nIDYsIFRow6BuaCBwaOG7kSBN4bu5IFRobywgVGnhu4FuIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1603440177629!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
Mỹ Tho

Nguyên Liệu Pha Chế Thu Hương

Thông tin liên hệ

- Người đại diện: Dương Thị Hồng Ngọc

- Địa chỉ: Sạp K1, chợ Mỹ Tho, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

- Hotline: 0987.999.281

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.8069807476213!2d106.3655228151159!3d10.357313169620951!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aafe9bcff793f%3A0x9f6b53919ba1095f!2zQ2jhu6MgTeG7uSBUaG8!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607157254699!5m2!1svi!2s" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn