Hải Phòng

Đăng bởi Tống Viết Anh Nguyên vào lúc 30/09/2020
HuyệnTên cửa hàngMô tảMap
Ngô Quyền

HỮU NGHĨA

Thông tin liên hệ

- Người đại diện: Trần Hựu

- Địa chỉ: Số 42, Khu B1, Lô 7B, Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

- Hotline: 0904.439.199

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.5633567821515!2d106.70332231524917!3d20.849331486095974!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7abeac7479c5%3A0x27a036d390575433!2zN2IgTMOqIEjhu5NuZyBQaG9uZywgxJDDtG5nIEtow6osIE5nw7QgUXV54buBbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1603439662994!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
Lê ChânĐức Ly

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 119 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

- Hotline: 0936093659

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4189.79359440746!2d106.66628507563831!3d20.84880299393442!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a64ecd91711%3A0xb2bebb95b61b3562!2zMTE5IFTDtG4gxJDhu6ljIFRo4bqvbmcsIFRy4bqnbiBOZ3V5w6puIEjDo24sIEzDqiBDaMOibiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e1!3m2!1svi!2s!4v1712733792893!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn