Bà Rịa

Đăng bởi Vinbar Nguyên vào lúc 30/09/2020
HuyệnTên cửa hàngMô tảMap
Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa

Thông tin liên hệ

- Người đại diện: Nguyễn Trần Giang

- Địa chỉ: 1030 Đường 30/4, P.11, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa

- Hotline: 0522.933.979

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.1702877623643!2d107.12990031511603!3d10.408046368730238!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175718e15f8ea3d%3A0x8de4596c1d082c79!2zMTAzMCDEkMaw4budbmcgMzAsIFBoxrDhu51uZyAxMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFbFqW5nIFThuqd1LCBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613708954011!5m2!1svi!2s" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
Tp. Vũng TàuCông Ty Đại Hải10 Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, Tp Vũng Tàu.<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3925.0224243631847!2d107.07626107557147!3d10.34009036708932!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756ff35c4ba365%3A0x97848133c03a2bd3!2zMTAgTmd1eeG7hW4gVHLGsOG7nW5nIFThu5ksIFBoxrDhu51uZyAyLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVsWpbmcgVOG6p3UsIELDoCBS4buLYSAtIFbFqW5nIFTDoHUsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1685436588741!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn