An Giang

Đăng bởi Vinbar Nguyên vào lúc 30/09/2020
HuyệnTên cửa hàngMô tảMap
Châu Đốc

Nguyên Liệu Pha Chế Lona

Thông tin liên hệ

- Người đại diện: Lê Thị Loan

- Địa chỉ: 22 Trưng Nữ Vương – Châu Quới 3, P.8, Tp.Châu Đốc, Tỉnh An Giang

- Hotline: 0345.45.46.79 – 0368.50.57.89

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d980.0868671961205!2d105.11866962921556!3d10.707659817276527!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a26af5bdba843%3A0xa525c43e2fcaa636!2zMywgMjIgVHLGsG5nIE7hu68gVsawxqFuZywgQ2jDonUgUGjDuiBCLCBDaMOidSDEkOG7kWMsIEFuIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607156883488!5m2!1svi!2s" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
 

 

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn