Phú Thọ

Đăng bởi Trà Lộc Phát vào lúc 10/04/2024
QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Việt TrìTuấn Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: SN 33, ngõ 29, đường Hùng Quốc Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0948242668

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4176.722346238507!2d105.38816077564786!3d21.31322487794678!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d444005b153%3A0x2bb5e0a8a43aaa0a!2zMjkgSMO5bmcgUXXhu5FjIFbGsMahbmcsIFBoLkdpYSBD4bqpbSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buNIDI5MTQwOSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e1!3m2!1svi!2s!4v1712733408906!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn