Ninh Thuận

Đăng bởi Vinbar Nguyên vào lúc 30/09/2020
HuyệnTên cửa hàngMô tảMap
TP Phan Rang

Lê Huỳnh

Địa Chỉ: 29A Pi-năng Tắc, P. Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm , Ninh Thuận

Hotline: 0932 73 73 10

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3908.5137675496076!2d108.96793191512096!3d11.586673746882253!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3170d06a702e7a87%3A0xdf8d30ace5ea424e!2zMjkgUGkgTsSDbmcgVOG6r2MsIFBoxrDhu5tjIE3hu7ksIFBoYW4gUmFuZy1UaMOhcCBDaMOgbSwgTmluaCBUaHXhuq1uLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1678760770674!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn