Lào Cai

Đăng bởi Trà Lộc Phát vào lúc 10/04/2024
QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Kim TânNhung Lào Cai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 33 Ngô Quyền, Kim Tân, TP Lào Cai

Điện thoại: 0975470666

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3686.4147089882035!2d103.96788527567294!3d22.488618536042402!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cd1385db054b49%3A0x4fb7b0c7c2ef65c7!2zMzMgTmfDtCBRdXnhu4FuLCBD4buRYyBM4bq_dSwgTMOgbyBDYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1712731758617!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn