Lai Châu

Đăng bởi Trà Lộc Phát vào lúc 10/04/2024
QuậnTên cửa hàngMô tảMap
TP Lai ChâuHiền Hiệp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 074 Trần Phú - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0948033261

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3688.9613473733266!2d103.46287047567088!3d22.39281453953496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36d2a199697662ed%3A0x2597d9fe49f5e3fe!2zVHLhuqduIFBow7osIFTDom4gUGhvbmcsIFRwLiBMYWkgQ2jDonUsIExhaSBDaMOidSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1712731955130!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn