Khánh Hòa

Đăng bởi Tống Viết Anh Nguyên vào lúc 30/09/2020
QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Nha TrangCỬA HÀNG HÙNG NGA

Địa chỉ: 43 Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hoà.
SĐT: 0935960257

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3898.9143736620117!2d109.18857087558845!3d12.254073630202088!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31706786fcd066cb%3A0x3da1b6b688b861d0!2zNDMgTmd1eeG7hW4gVGjDoWkgSOG7jWMsIFbhuqFuIFRo4bqhbmgsIE5oYSBUcmFuZywgS2jDoW5oIEjDsmEgNjUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1683951317998!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn