Hồ Chí Minh

Đăng bởi Tống Viết Anh Nguyên vào lúc 30/09/2020
QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Quận Bình ThạnhVINBAR

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 625 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 0907.095.295 - 0938.627.068 - 0962.646.511

- Thời gian hoạt động: 8 giờ 00 - 17 giờ 30 (trừ CN)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.001674558221!2d106.71147381511763!3d10.811182961506715!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529dd25260277%3A0xb309e00e39fad78f!2zVmluYmFyIC0gTmd1ecOqbiBMaeG7h3UgUGhhIENo4bq_IFRyw6AgU-G7r2EgR2nDoSBT4buJ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1601431589722!5m2!1svi!2sus" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
Quận Bình ThạnhDAILYTRATUILOC

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 625 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 0962.646.511

- Thời gian hoạt động: 8 giờ 00 - 17 giờ 30 (trừ CN)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15676.006957456382!2d106.713663!3d10.811178!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x70d67d8aa4782dd7!2zxJDhuqFpIEzDvSBUcsOgIFTDumkgTOG7jWM!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1601432123726!5m2!1svi!2sus" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  

 

 
  

 

 
  

 

 
Quận 6PHƯƠNG LINH

Thông tin liên hệ

Người đại diện: Hồng Quốc Bảo

Địa chỉ: 190A Mai Xuân Thưởng, Phường 2, Quận 6, TP HCM

Điện thoại: 0908.599.833

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.8102686490133!2d106.64523007564428!3d10.74910125969593!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e8a0e3c9d89%3A0xffd4e49b6d0807a9!2zMTkwQSBNYWkgWHXDom4gVGjGsOG7n25nLCBQaMaw4budbmcgMiwgUXXhuq1uIDYsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1703306196556!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
  

 

 
  

 

 
Quận 6NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ THANH BẠCH

Thông tin liên hệ

Người đại diện: Nguyễn Viễn Thành

Địa chỉ: 122B Phan Văn Khỏe, P.2, Q.6, TP. HCM

Điện thoại: 0983.904.440

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.8187375805983!2d106.64938831511725!3d10.748449162647775!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f12107664b7%3A0x3071b5c3174e9dfa!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgbmd1ecOqbiBsaeG7h3UgcGhhIGNo4bq_IFRoYW5oIELhuqFjaA!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1601431257683!5m2!1svi!2sus" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

 

  

 

 
  

 

 
Quận 11NGUYÊN LIỆU HÙNG PHƯƠNG

Thông tin liên hệ

- Người đại diện: Nguyễn Vũ Bích Uyên

Địa chỉ: 411 Hàn Hải Nguyên, P.1, Q.11, TP.HCM

Điện thoại: 0902.488.464

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6893801620117!2d106.63965531511742!3d10.758405262467166!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e8fecdf92bd%3A0xe407520e69cfc507!2zNDExIMSQxrDhu51uZyBIw6BuIEjhuqNpIE5ndXnDqm4sIFBoxrDhu51uZyAyLCBRdeG6rW4gMTEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1601430667150!5m2!1svi!2sus" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  

 

 
Quận Tân BìnhKHO NGUYÊN LIỆU

Thông tin liên hệ

Người đại diện: Phạm Thị Ngọc Tâm

Địa chỉ: 622/16 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0898.980.489

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0774608465217!2d106.63601631511759!3d10.805379261612504!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175295af7100517%3A0x4dd5c8fcdfdbd8dc!2zS2hvIE5ndXnDqm4gTGnhu4d1IFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1601431421422!5m2!1svi!2sus" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn