Hà Nội

Đăng bởi Vinbar Nguyên vào lúc 30/09/2020
HuyệnTên cửa hàngMô tảMap
 

 

 

 
Quận Hà Đông

Đào Thị Sao

- Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Dung

Địa chỉ: 4 Lê Hồng Phong, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 0349235282 - 0985778494

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.56874604786!2d105.7763651151958!3d20.969826895162935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134532a5b0c67f7%3A0x35dcba3da2b4d1a3!2zNCBMw6ogSOG7k25nIFBob25nLCBQLiBOZ3V54buFbiBUcsOjaSwgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613717781929!5m2!1svi!2s" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn