Bình Thuận

Đăng bởi Vinbar Nguyên vào lúc 30/09/2020
HuyệnTên cửa hàngMô tảMap
Phan Rí Cửa

Nguyên Liệu Pha Chế Minh Hương

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 207 Quang Trung, Phan Rí Cửa, Bình Thuận

- Hotline: 0902674578 - 0909993028

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3914.1634329390636!2d108.56935041509733!3d11.17553235475509!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3176c30a8cb3034b%3A0xd9821ca129c906a7!2zMjA3IFF1YW5nIFRydW5nLCBQaGFuIFLDrSBD4butYSwgVHV5IFBob25nLCBCw6xuaCBUaHXhuq1uLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1605241936502!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
TP Phan Thiết

Phạm Huỳnh Food

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: F6 Lê Đại Hành, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

- Hotline: 0988 646 064

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.323764295502!2d108.12032481511814!3d10.938897659164153!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317683c20bddf18d%3A0x3079bea4b4217ae!2zUEjhuqBNIEhV4buyTkggRk9PRA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671431529565!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
TP Phan ThiếtLê Huỳnh

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 04 Nguyễn Văn Tố, P. Thanh Hải, TP Phan Thiết , Bình Thuận

Hotline: 091 190 5565

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.3921395618236!2d108.12445381511819!3d10.93372205925957!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31768371c28cefe1%3A0xafb41951ad5b79f0!2zMDQgTmd1eeG7hW4gVsSDbiBU4buRLCBUaGFuaCBI4bqjaSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFBoYW4gVGhp4bq_dCwgQsOsbmggVGh14bqtbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1678760653029!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn