Bình Phước

Đăng bởi Vinbar Nguyên vào lúc 30/09/2020
HuyệnTên cửa hàngMô tảMap
Chơn Thành

THỦY TIÊN

Thông tin liên hệ

- Người đại diện: Ngô Thị Thủy Tiên

Địa chỉ: Chợ Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. Bình Phước

Điện thoại: 0965.777.577

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3910.86671521367!2d106.61325821509836!3d11.417218850159792!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174b275371f38b1%3A0x8d62f393eb315ab5!2zQ2jhu6MgQ2jGoW4gVGjDoG5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1605249665432!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn